Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/20/2010 in all areas

  1. Glanet de to første Toy Story filmene i lys av at jeg likte 3'ern så godt. Ikke sett de siden de kom ut (10 og 15 år siden vel?), så husket i bunn og grunn ikke så veldig mye. Syns kanskje at de ikke er i toppen hva pixar produksjoner angår. Toy Story 3 fremstår langt mer underholdende og engasjerende på flere plan. Isåfall utrolig godt gjort, ettersom oppfølgere som regel taper seg i kvalitet etter jo flere filmer man lager. Jeg orker f.eks. ikke å lide meg igjennom den nyeste Shrek, eller uinteressert i å se flere Istid filmer.
    1 point
  2. Pretensiøs betyr vel noe i retning det å fremstå som man har forstått noe andre ikke har forstått, uten å ha dekning for det. Opphøye seg selv til en som forstår alt, selvom en i bunn og grunn forstår lite. Liksomkunstnerisk, på en måte. Vel, uansett, jeg synes pretensiøs er et veldig misbrukt uttrykk. Jeg føler altfor mange anmeldere, og normale folk for den saks skyld også, slenger rundt seg med dette uttrykket med en gang noen andre liker noe som kan virke liksomkunstnerisk eller uforstående for dem. Jeg føler veldig få av dem har "rett". De fleste, i mine øyne, bruker bare ordet for å vise at de kan fremmedord og for å piffe opp anmeldelsen sin. Jeg føler at ordet pretensiøs er veldig paradoksalt på en måte. Når ordet pretensiøs brukes om én du synes later som han har forstått noe som ligger over andres fatteevne, står ikke du i fare for å bli pretensiøs selv? Du hever deg jo videre over de som i din betegnelse er pretensiøse, og "gjennomskuer" dem på et dårlig grunnlag. "Jeg hever meg over ditt mislykkede forsøk på å fremstå som kunstnerisk!" Jaja, dette ble sikkert bare idiotisk babbel, men der har dere mine tanker. Jeg bruker sjelden ordet selv uansett. Edit: Ok, siden du ville ha eksempler på pretensiøs kunst eller lignende, kan jeg jo si at Ari Behn er en av dem som faller under definisjonen pretensiøs i mine øyne.
    1 point
×
  • Create New...